Borgerligt nej till FRA-lagen

Fundamenta som används i FRA-lagen

Vad är frihet?

Frihet är ett svårt ord och de flesta människor har sin tolkning av det. Vissa menar att frihet handlar om att inte längre ha något att förlora och därmet inte är särskilt eftersträvansvärt. Frihet är så att säga samma sak som ensamhet. Andra menar att frihet handlar om att få eva hur man vill, uttrycka sig, röra sig och agera hur man önskar, givet att man inte skadar andra.

Idag, när nätneutraliteten i västvärlden plötsligt står på spel, är frågan om frihet mer aktuell än någonsin. Vad är frihet för dig?

29 Dec 2017