Borgerligt nej till FRA-lagen

Fundamenta som används i FRA-lagen

Jobba som politiker?

Det finns många idag som vill jobba med politik. Det är inget direkt jobb att utbilda sig till, utan det som gäller är att du ser till så att du hittar ett politiskt parti vars värderingar överensstämmer med dina egna. Det är inte en vanlig rekrytering, som hos skillu.se, utan man får jobba sig uppåt i sitt parti samt att man kan gå 

Vad gör man som politiker?

Det korta svaret på frågan skulle kunna vara att en politiker sysslar med politik. Men, det handlar om en hel del olika sysslor man gör. 

Det går att kategorisera politiker i två fack, yrkespolitiker och fritidspolitiker.

Yrkespolitiker har politik som det de gör, hela tiden och även försörjer sig som. Bland valda yrkespolitiker finns exempelvis ministrar, riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd.

Till yrkespolitiker räknar man ofta också så kallade politiska tjänstemän - personer som inte är valda men som är politiskt tillsatta tjänstemän i en offentlig förvaltning och som driver politiska mandat, till exempel statssekreterare och olika typer av politisk sekreterare.

När det gäller fritidspolitiker så hittas dessa oftast inom kommunal- och landstingskommunal verksamhet. Dessa politiker gör detta som en fritidsysselsättning men har att annat yrke som försörjer dem. 

Karriär som politiker

Det går med fördel att börja som fritidspolitiker för att senare ta sig vidare och jobba med det på heltid. Sedan går det även att söka jobb hos regeringen till exempel om man känner att detta är vad man vill göra. 

15 Apr 2022