Borgerligt nej till FRA-lagen

Fundamenta som används i FRA-lagen

Tips kring elinstallation

När det gäller arbeten där el är inblandat, så är det i de allra flesta fall så att du måste anlita en behörig elinstallatör. Så ska du göra något i ditt hem, så kan det vara en fördel att kontakta en elektriker i Örnsköldsvik, om det är där du bor. Anledningen att du ska anlita en behörig elinstallatör är för att arbetet ska  bra utfört och att elen i bostaden ska vara säker.

Tänk på att det är du som äger din bostad, eller nyttjar en lägenhet är ansvarig för elen. Det gäller allt från att installationen är korrekt till att de apparater du använder fungerar på rätt sätt.

När behövs en behörig elektriker?

När det gäller elarbeten så är det ofta delat i två delar. Det finns vissa saker som du har lov till att göra själv, om det är så att du har tillräckligt med kunskap och vet hur du ska göra. Det gäller oftast mindre saker, som att byta en propp eller en glödlampa så väl som att montera skarvsladdar eller byta stickkontakt på elektriska apparater.

När det handlar om avancerat elarbete, bland annat då fasta installationer, att byta ut ett ojordat vägguttag till ett jordat eller installation av golvvärme, så måste du anlita en behörig elektriker eller ett auktoriserat elinstallationsföretag.

Att installera el det måste gå till på rätt sätt. Dels för att försäkringar ska gälla om någonting skulle inträffa, men också för att ingen ska komma till skada. Så anlita en behörig elektriker för dina elinstallationer.

14 Jan 2022