Borgerligt nej till FRA-lagen

Fundamenta som används i FRA-lagen

Nå ut med ditt budskap!

Som politiker eller som politisk opinionsbildare gäller det att nå ut med sitt budskap, vare sig det handlar om FRA, fri valfrihet av vård och omsorg till exempel, lägre skatter eller vad det nu är man som borgerligt intresserad kan anse. Är man borgerligt aktiv vill man ju att fler ska påverkas av politiken vill åstadkomma. Det ligger i själva politikens natur. Politik handlar ju om alla människor. Anser man att en viss politik är bättre än någon annan, vill man ju att så många som möjligt ansluter sig till den politiska åsikten och röstar på det partiet, eller på de politiker som företräder partiet. De borgerliga har ju ett brett spektra av åsikter, vissa anser som Centern, andra som Kristdemokraterna, andra som Folkpartiet, men de flesta håller med Moderaterna. Alla partier vill växa och synas. Ju större parti desto mer makt. För att växa krävs det kommunikation, att nå ut med sitt budskap och påverka människor så att de röstar och håller med och visar sitt stöd för partiet. Så varför inte skaffa skyltar som syns?

LED-skyltar syns bäst

Den som behöver, kan få hjälp med formgivning, hur man kan på ett kreativt sätt nå ut med ditt politiska budskap. Med LED-skyltar får du skyltar som syns både i mörkret och på långt håll. Med LED-ljus får du dels ljus med låg energiförbrukning och lång hållbarhet med möjligheter att vara fri i utformningen av LED-skylten, till exempel kan man lysa upp bokstäver, som är miljövänliga.

6 Sep 2017