Borgerligt nej till FRA-lagen

Fundamenta som används i FRA-lagen

En hyllning till svensk ingenjörskonst

Alla som har arbetat på fabrik, eller på någon av våra verk eller bruk har svensk ingenjörskonst att tacka för sitt levebröd. Skulle du fråga en ingenjör om vem som har byggt detta land, skulle du få svaret "det har ingenjörerna gjort". Skulle du ställa samma fråga till en finansman skulle du få samma svar, men att det har finansmännen gjort. Alla yrken har sin egen yrkesstolthet, det är sant, men här ska vi framför allt hylla den svenska ingenjörskonsten som har gett oss stora bolag som Vattenfall, Ericson, Volvo, Saab, Stora och alla skogsbolag som vi har haft i decennier. Utan dem hade vi inte haft de många jobb som vi har rekryterat från utlandet; alla dessa spanjorer, italienare och finnar. De kom hit eftersom vi hade arbetskraftsbrist. Det är bara 30, 40 år tillbaka i tiden. Det är lätt att glömma.

Erichs Armatur en av dem

Erichs Armatur har funnits i mer än femtio år och har tillverkat ventiler, ställdon och servicetjänster till energi- och kraftindustri, vattenanläggningar och alla annan industri som hanterar massa av olika slag. Här har man nämligen behov av elektriska ställdon och växlar, för alla processtekniska anläggningar, allt från industrier som kräver vattenförsörjning och inom energisektorn till olje- och gasindustrin. Numera kan de elektriska ställdonen och motorstyrningarna kombineras på ett optimalt sätt. Med standardiserade komponenter kan man få en skräddarsydd lösning av ventilapplikationer. Den som anlitar Erichs Armaturer får service på alla deras komponenter efter installation. I så fall ansvarar de för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning, om så behövs.

12 okt 2017