Borgerligt nej till FRA-lagen

Nätverket kritiserar regeringens tilläggsproposition på flera punkter. 

Vi anser att regeringen inte följt den överenskommelse som träffades mellan regeringen och riksdagsledamöter i nätverket hösten 2008. Enligt överenskommelsen skulle ett antal genomgripande förändringar av FRA-lagen ske. Vår kritik beskriver vi i en debattartikel i Dagens Nyheter den 7 juli 2009.

Om Borgerligt nej till FRA-lagen

Borgerligt nej till FRA-lagen är ett nätverk för borgerliga politiker som vill verka för att FRA-lagen avskaffas.

Vi anser att:

  • Individens okränkbarhet och frihet är borgerliga kärnfrågor.
  • FRA-lagen frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta medborgare ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten.
  • Regeringen bör göra genomgripande förändringar i FRA-lagen.
  • Regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram en signalspaning och en underrättelseverksamhet som är acceptabel från integritetssynpunkt.

Borgerligt nej till FRA-lagen presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 juli 2008. Initiativtagarna är borgerliga politiker.

Mer information går att finna på Sveriges Radio.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]